برگزاری اولین همایش تجلیل ازقبول شدگان کنکور شهرستان فنوج

11فضای آموزشی فرسوده و غیر استاندارد که نیاز فوری به نوسازی وجود دارد همیچنین درخواستی که از نماینده محترم داشت بحث هوشمند سازی مدارس بود که گقت شهرستان فنوج نیازمند 29 کلاس هوشمند است همچنین ارتقای آموزش و پرورش به مدیریت با توجه به کمبود نیروی انسانی جذب نیروی بومی از دیگر خواسته های آقای نارویی بود که انتظار میرود آقای اربابی پیگیر این موضوع باشد.درادامه آقای اربابی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری همایش به ضرورت علم و دانش پرداخت و عواملی چند گانه برای رسیدن به عرصه های علمی کشور را برشمرد اولین فاکتور نیروی انسانی وضررورت بحث آموزش نیروی انسانی و آموزش دانش آموزان دومین فاکتور خانواده در تربیت دانش آموزان سومین فاکتورتوسعه اجتماعی آموزش و پرورش میباشد چهارمین فاکتور را ضرورت توجه به آموزش عالی دانست ،فاکتور آخر نقش دولت و نظام برای اقشاری که امروز نخبه نامیده میشوند پرداخت . اربابی در ادامه به استفاده از نیروی های غیر بومی پرداخت و گفت که عامل آزار دهنده برای آموزش و پرورش جذب نیروی غیر بومی میباشد در ادامه به مردم شهرستان فنوج نوید داد برای بازگشایی دانشگاه پیام نور برای فنوج و همچنین اخذ سهمیه رشته های پزشکی جنوب استان تلاش خواهد کرد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 257 بازدید