عید شما مبارک..

منّ شوال علینا / و حقیق بامتنان
جا باقصف و بالعز / فو تعزید القیان
او فی الاشهر لی / ابعدها من رمضان
معنی :
ماه شوال بر ما منت گذاشت، پس سزوار سپاس است.
با شادی و نغمه بانوان آمد. با‌وفاترین ماهها برای من،
همان دورترین آنان از رمضان می باشد.

التماس دعا...

/ 2 نظر / 34 بازدید
قصر

همچنین..

محمد

منم به نوبه ی خود این عید رو تبریک عرض میکنم.