مراسم پاسداشت آزادسازی خرمشهر در زینب کبری.

به مناسبت حماسه سوم خرداد وآزادسازی خرمشهرقهرمان وباهمکاری حوزه مقاومت بسیج شهیدمجیدی وهمچنین کانون بسیج فرهنگیان مراسم باشکوهی باحضورفرماندار،رئیس اداره،روحانیون ،مسئولین،معتمدین،دانش آموزان وفرهنگیان در محل شبانه روزی زینب کبری(س)فنوج برگزارگردید.

مولوی قریشی امام جمعه شهرفنوج طی سخنانی به حماسه آزادسازی خرمشهر اشاره کرده وگفت:صدام لعین که از هرطرف حمایت مالی وتسلیحاتی می شد خرمشهر عزیز مارا بعنوان یکی از استانهای خود معرفی نموده وغافل از اینکه نیروی ایمان واراده رزمندگان اسلام اجازه چنین گستاخی رابه هیچ احدی نخواهد دادوبه فرمان رهبر عزیزوبنیانگذارنطام مقدس درروزسوم خرداد61جوانان مسلمان ما کاری کردند که دنیارادربهت وحیرت فروبردو بادلیرمردیهاوجانفشانیهای خود توانستند صدام وصدامیان لعین را ازسرزمین پاک ایران اسلامی به بیرون پرت نمایندومانیزبه این همه همت،غیرت،جوانمردی وشهامت وشجاعت درودمی فرستیم وبرخودمی بالیم که درچنین کشورعزیزی زندگی می کنیم.

آقای هاشم زهی فرماندارشهرستان فنوج نیز درسخنانی ضمن تبریک آزادسازی خرمشهر گفت: همه ایرانیان مسلمان امروز افتخار می کنند و بر خود می بالند که یکه وتنها درمقابل تمام ابرقدرتها ایستادگی نموده ودریک جنگ نابرابر8ساله پوزه استعماررابه خاک مالیده تا درس عبرتی باشدبرای همه کسانی که چشم طمع به میهن عزیزماداشته ودارند.اکنون برای استکبارثابت شده است که از راه نظامی نمی تواند باملت مسلمان ایران اسلامی کاری ازپیش ببردومتاسفانه به جنگ نرم در حوزهای مختلفی دست زده است ومابایدهوشیارترازدیروزبه مقابله با آنهابپردازیم.

ناگفته نماند که درپایان به دانش آموزان متولد3خرداد جوایزی از سوی آموزش وپرورش اهداگردید

/ 0 نظر / 33 بازدید