نتایج بازی های جام رمضان شهرستان فنوج93

برنامه ونتایج بازیهای فوتسال جام رمضان شهرستان فنوج(شب چهارم)یکشنبه ۲۲تیرماه۱۳۹۳

ترتیب بازی تیم اول نتیجه تیم دوم ساعت برگزاری بازی اول شهیدحفیض الله  ۴- ۵ وحدت ۲۱:۳۰ بازی دوم رایتل  ۲ – ۲ سرفرازان ۲۲:۳۰ بازی سوم بلوچستان  ۵ – ۳ سرحد ۲۳:۳۰

برنامه ونتایج بازیهای فوتسال جام رمضان شهرستان فنوج(شب پنجم)دوشنبه ۲۳تیرماه۱۳۹۳

ترتیب بازی تیم اول نتیجه تیم دوم ساعت برگزاری بازی اول پرسپولیس ۱۳ – ۱ ثامن الحجج ۲۱:۳۰ بازی دوم دهان ۴ – ۲ یوزپلنگ ایرانی ۲۲:۳۰ بازی سوم بام گستر ۳ – ۰ بلوچستان ۲۳:۳۰ بازی چهارم امیددن هوتان ۱ – ۳ رایتل ۰۰:۳۰

برنامه ونتایج بازیهای فوتسال جام رمضان شهرستان فنوج(شب ششم)سه شنبه ۲۴تیرماه۱۳۹۳

ترتیب بازی تیم اول نتیجه تیم دوم ساعت برگزاری بازی اول وحدت ؟ – ؟ ثامن الحجج ۲۱:۳۰ بازی دوم شهرداری فنوج ؟ – ؟ سرحد ۲۲:۳۰ بازی سوم شیرین سرای طوس ؟ – ؟ سرفرازان ۲۳:۳۰ فنوج www.fannuj.info فنوج سایت فنوج fannuj

برنامه ونتایج بازیهای فوتسال جام رمضان شهرستان فنوج(شب هفتم)چهارشنبه ۲۵تیرماه۱۳۹۳

 

ترتیب بازی تیم اول نتیجه تیم دوم ساعت برگزاری بازی اول پرسپولیس ؟ – ؟ شهیدحفیض الله ۲۱:۳۰ بازی دوم دهان ؟ – ؟ شهید علی نصرتی ۲۲:۳۰ بازی سوم آل داوود ؟ – ؟ یوزپلنگ ایرانی ۲۳:۳۰ فنوج من وتو    

مرحله ۱/۴

شهرداری فنوج  –   تیم دوم گروه ب

رایتل  -   بام گستر

تیم اول گروه ج با تیم دوم گروه د

تیم اول گروه د با تیم دوم گروه ج

/ 0 نظر / 49 بازدید