مزایای ازدواج از دیدگاه اسلام.

دو رکعت نماز شخص ازدواج  کرده برتر از هفتاد رکعت نماز انسان عزب ارزیابی شده است.

توضیخ:انسان عزب به کسی می گویند که توانایی ازدواج دارد ولی به هر دلیل از ازدواج خودداری می کند.

در روایات متعددی این حقیقت بیان شده است که اگر کسی به سبب ترس از فقر و مشکلات اقتصادی از ازدواج خودداری کند. در حقیقت نسبت به خداوند بدگمان است زیرا خداوند وعده تاّمین روزی را داده است.

حکیمی می گوید: اَقایان ازدواج کنید که در زنان برکت است.

پیامبر اکرم (ص) به جوانان می فرماید:ای جوانان هر کدام که می توانید ازدواج کنید زیرا ازدواج موجب عفت چشم و پاکدامنی می شود.

/ 0 نظر / 31 بازدید